Portfolio

 


2022-2023

Interimmanagement, advies, samenwerking, primair (speciaal) onderwijs, jeugdhulp

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. SPPOH doet dit voor ca. 200 scholen en 60.000 leerlingen tussen 4-13 jaar. Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die specialistische of intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg.

Bij SPPOH ben ik interim manager bedrijfsvoering en adviseer en implementeer ik het strategisch vraagstuk rondom een duurzame inrichting van bedrijfsvoering en samenwerking met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. 


2021-2022

Verandermanagement, programma-management, advies, ouderzorg

Zorgverzekeraar Menzis is verantwoordelijk voor de Wet langdurige zorg in drie zorgkantoorregio’s (Groningen, Twente en Arnhem).

Voor Menzis heb ik als verandermanager / coach gewerkt aan het implementeren van een nieuwe taak voor de zorgkantoren, de zorgplicht voor voldoende capaciteit verpleegzorg op korte en lange termijn (WOZO Programma).


2021-2022

Verandermanagement, samenwerking, vastgoed, advies, ouderenzorg
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

Voor ZN heb ik in de rol van interim manager / adviseur gewerkt aan het Project Regionale Regie Capaciteit Verpleegzorg (Wlz). In het project hebben we de visie omgezet naar concrete acties voor de zorgkantoren. Daarna was ik projectleider voor de ontwikkeling van de 'Digitale leergang Woon- en Zorgcapaciteit bevordert samenwerking in de regio' (WOZO Programma)


2020-2021

Governance, coöperatie, samenwerking, jeugdzorg
Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. Werk en ondersteuning. Kind, jeugd en gezin. Zorg. Franchise. 
Voor Driestroom heb ik de RvB en de het bestuur van de coöperatie van franchisenemers geadviseerd over de samenwerking en het verder opbouwen van de coöperatie. 


2020

Bedrijfsvoering, financieel, vastgoed, ouderenzorg
Voor een VVT instelling heb ik een financieringsmemorandum geschreven voor een bancaire financiering voor een renovatie.


2020

Bedrijfsvoering, financieel, vastgoed, ouderenzorg
Voor een VVT instelling heb ik een opzet gemaakt om te komen tot een strategisch lange termijn huisvestingsplan.