Werk maken van wonen en zorg voor ouderen!

Gepubliceerd op 8 april 2022 om 12:54

Recent heb ik mijn tweede opdracht voor Zorgverzekeraars Nederland afgerond. De afgelopen maanden heb ik met veel plezier gewerkt aan een belangrijk vraagstuk voor Nederland; 'Waar moeten opa en oma straks wonen?" Binnen het projectteam 'capaciteit verpleegzorg' heb ik met veel energie gewerkt aan het inzichtelijk maken van de woonbehoeftes van ouderen, de plannen die er zijn en de vraag hoe we in de regio de samenwerking op dit vlak kunnen verstevigen. In de regio gaat het immers gebeuren en moet de spade de grond in.

Regionaal is er ook de beste voedingsbodem voor creatieve oplossingen. Creativiteit wordt zeker gevraagd met alle uitdagingen die de ouderenzorg kent. Naast geschikte woningen zijn er ook forse uitdagingen op het gebied van personeel, innovatie en kwaliteit van zorg. Dat alles moet dan ook nog betaalbaar blijven. De zorgkantoren in Nederland pakken deze handschoen, samen met vele andere partijen, op. 

We hebben goede stappen gezet om de zorginkopers nog verder op weg te helpen met deze opgave en een mooie leergang ontwikkeld. Een leergang die, door de samenwerking met de partners uit de Taskforce Wonen en Zorg, veel verbinding kent met de opgave voor gemeenten, woningcorporaties en de ouderenzorg zelf.

Samen dezelfde taal leren spreken, elkaar dilemma's begrijpen en concreet samenwerken, dat moet wel leiden tot resultaat. Dankzij de plezierige samenwerking met Goudvisie hebben we dat ook nog eens op een leuke interactieve manier vorm kunnen geven. Trots op het resultaat en erg leuk om een bijdrage te kunnen leveren.

#regionalesamenwerking #ouderenzorg #wonen #zorg #zorgkantoren #samenleren