Lees hier mijn blogs

 

Werk maken van wonen en zorg voor ouderen!

Recent heb ik mijn tweede opdracht voor Zorgverzekeraars Nederland afgerond. De afgelopen maanden heb ik met veel plezier gewerkt aan een belangrijk vraagstuk voor Nederland; 'Waar moeten opa en oma straks wonen?" Binnen het projectteam 'capaciteit verpleegzorg' heb ik met veel energie gewerkt aan het inzichtelijk maken van de woonbehoeftes van ouderen, de plannen die er zijn en de vraag hoe we in de regio de samenwerking op dit vlak kunnen verstevigen. In de regio gaat het immers gebeuren en moet de spade de grond in.

Lees meer »

Een nieuwe activiteit Flumen Mediation

Flumen Mediation, een nieuwe activiteit! Vanaf vandaag mag ik mezelf ‘MfN-registermediator’ noemen. Na een uitgebreide opleiding en verschillende toetsen ben ik er trots op dit kwaliteitskeurmerk te mogen voeren. Deze nieuwe activiteit past ook uitstekend bij mijn drijfveer om teams en organisaties te laten stromen. Soms zitten conflicten of sluimerende conflicten in de weg en weet je dat een oplossing nodig is. Je hebt het al een paar keer geprobeerd, zonder succes, of je weet niet echt goed hoe het gesprek aan te gaan. Ik kan daarbij helpen.  Mediation is bij uitstek een geschikt middel als je de relatie wilt behouden omdat je blijft samenwerken. Dus zeker ook in een zakelijke omgeving kan mediation erg goed werken.

Lees meer »

Waar moeten Opa en Oma straks wonen?

Dat de woningmarkt onder druk staat weten we nu ondertussen wel. Maar wist u ook dat we specifiek voor de ouderenzorg afstevenen op een groot tekort? Waar moeten opa en oma straks wonen, en als het nodig is, zorg krijgen? Alsof de uitdagingen in de zorg al niet groot genoeg zijn, moeten er alleen al de komende 5 jaar in Nederland 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegplekken bij komen. Wil je hier meer over lezen kijk dan hier bij de bestuurlijke afspraken die in juni 2021 gemaakt zijn met Actiz, Aedes, VNG, ZN, en de ministeries van VWS en BZK. Goede afspraken. Maar wel een met kanttekening, want alleen met bestuurlijke afspraken heb je nog geen geschikte woonruimte. Samenwerking en actie gevraagd in de regio dus!

Lees meer »

Waarom Flumen?

Al een tijdje liep ik rond met de gedachte om voor mezelf te beginnen. Ik wilde een carrière switch maken van de financiële sector naar de zorg sector. In 2020 ben ik daarmee gestart en al snel kreeg ik een aantal leuke opdrachten gegund. Opdrachten die in het verlengde liggen van zaken waar ik volop ervaring mee heb in een sector die nog nieuw voelde. Opdrachten op het vlak van bedrijfsvoering, financiën, samenwerking, coöperaties en governance. Ervaring die ik meebracht en dus ook in de zorgsector goed van pas komt. In eerste instantie dacht ik dat dit mooie opstapjes waren op weg naar een vaste baan. Maar goed, water stroomt waar het stromen moet. Het ondernemerschap geeft mij vrijheid en de mogelijkheid om veel verschillende dingen te kunnen doen. Ook ontdekte ik dat ik op deze manier toch een belangrijke maatschappelijk bijdrage kan leveren. Ik ronde ondertussen mijn opleiding tot mediator af, en het vooruitzicht om ook hier tijd in te kunnen stoppen lonkte. Zelfstandig ondernemerschap dus!

Lees meer »