Lees hier mijn blogs

 

Werk maken van wonen en zorg voor ouderen!

Recent heb ik mijn tweede opdracht voor Zorgverzekeraars Nederland afgerond. De afgelopen maanden heb ik met veel plezier gewerkt aan een belangrijk vraagstuk voor Nederland; 'Waar moeten opa en oma straks wonen?" Binnen het projectteam 'capaciteit verpleegzorg' heb ik met veel energie gewerkt aan het inzichtelijk maken van de woonbehoeftes van ouderen, de plannen die er zijn en de vraag hoe we in de regio de samenwerking op dit vlak kunnen verstevigen. In de regio gaat het immers gebeuren en moet de spade de grond in.

Lees meer »

Waar moeten Opa en Oma straks wonen?

Dat de woningmarkt onder druk staat weten we nu ondertussen wel. Maar wist u ook dat we specifiek voor de ouderenzorg afstevenen op een groot tekort? Waar moeten opa en oma straks wonen, en als het nodig is, zorg krijgen? Alsof de uitdagingen in de zorg al niet groot genoeg zijn, moeten er alleen al de komende 5 jaar in Nederland 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegplekken bij komen. Hierover zijn in juni 2021 bestuurlijke afspraken gemaakt met Actiz, Aedes, VNG, ZN, en de ministeries van VWS en BZK. Goede afspraken. Maar wel een met kanttekening, want alleen met bestuurlijke afspraken heb je nog geen geschikte woonruimte. Samenwerking en actie gevraagd in de regio dus!

Lees meer »

Waarom Flumen?

Al een tijdje liep ik rond met de gedachte om voor mezelf te beginnen. Ik wilde een carrière switch maken van de financiële sector naar de zorg sector. In 2020 ben ik daarmee gestart en al snel kreeg ik een aantal leuke opdrachten gegund. Opdrachten die in het verlengde liggen van zaken waar ik volop ervaring mee heb in een sector die nog nieuw voelde. Opdrachten op het vlak van bedrijfsvoering, financiën, samenwerking, coöperaties en governance. Ervaring die ik meebracht en dus ook in de zorgsector goed van pas komt. In eerste instantie dacht ik dat dit mooie opstapjes waren op weg naar een vaste baan. Maar goed, water stroomt waar het stromen moet. Het ondernemerschap geeft mij vrijheid en de mogelijkheid om veel verschillende dingen te kunnen doen. Ook ontdekte ik dat ik op deze manier toch een belangrijke maatschappelijk bijdrage kan leveren. Ik ronde ondertussen mijn opleiding tot mediator af, en het vooruitzicht om ook hier tijd in te kunnen stoppen lonkte. Zelfstandig ondernemerschap dus!

Lees meer »